Solucions i serveis

Valoració gratuïta dels seus residus o productes a reciclar o destruir.

Les millors plantes homologades

Treballem amb plantes homologades per a la recollida, transferència, reciclatge i com a etapa final destrucció de residus físico químics. Formem part de l’organització d’una de les plantes més grans d’Àsia amb aquesta finalitat.

Estem doncs en disposició de poder valorar la possibilitat comercial de productes fora de normes, subproductes, sub-estàndard, caducats, reciclats i/o purs.

LOGÍSTICA

Aportem solucions per a millorar i optimitzar la logística de les mercaderies que tractem. Utilitzant tots els mitjans al nostre abast, ja sigui, transport per carretera, tren, marítim o aeri. Sabem del cost, del seu temps i ens ocupem dels seus enviaments porta a porta.

LOGÍSTICA

Aportem solucions per a millorar i optimitzar la logística de les mercaderies que tractem. Utilitzant tots els mitjans al nostre abast, ja sigui, transport per carretera, tren, marítim o aeri. Sabem del cost, del seu temps i ens ocupem dels seus enviaments porta a porta.

¿QUE
MÉS?

Recepció, classificació i magatzematge de productes obsolets i residus, segons normes internacionals de tractament. Separació de productes amb destinació a destrucció i a valorització.
Principalment dissolvents provinents de plantes d’automoció, farmàcia i construcció.

RECUPERACIÓ PER MITJANS FÍSICO/QUÍMICS

9

filtració

9

neutralizació

9

destil·lació

9

rectificació

Principalment dissolvents provinents de plantes d’automoció, farmàcia i construcció.